Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/forsyningsinkasso.dk/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
Forsyningsinkasso – Advokatfirmaet Energi og Miljø tilbyder såvel offentlige som private forsyningsselskaber muligheden for at tilmelde sig vores inddrivelsesordning.

Forsyningsinkasso

Advokatfirmaet Energi og Miljø tilbyder såvel offentlige som private forsyningsselskaber muligheden for at tilmelde sig vores inddrivelsesordning.

Ordningen indebærer, at vi administrerer forsyningsselskabets opkrævning af forfalden gæld hos selskabets forbrugere, således at forsyningsselskabet får en så effektiv opkrævning som mulig.

Forretningsgang

OPSTART 

1) Kontakt

Forsyningen tager kontakt til Advokatfirmaet Energi & Miljø med oplysning om, at forsyningen ønsker advokatfirmaets bistand til inddrivelse samt antallet af skyldnere forsyningen ønsker bistand med.

Forsyningen må ikke have indsendt fordringerne til Gældsstyrelsen.

Der indgås aftale efter fast takst.

2) Meddelelse

Forsyningen meddeler Gældsstyrelsen, at fordringer fremover vil blive overdraget til privat inddrivelse. Bemærk, at det nu medfører, at Forsyningen bliver “låst” til privat inddrivelse af nye krav i 3 år.

MATERIALE

 

Forsyningen sender fakturaer og saldoopgørelse vedrørende fordringerne til Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Forsyningen fremsender eventuelle oplysninger om skyldners bopæl og skyldners aktiver, f.eks. fast ejendom eller andet. Forsyningen oplyser endvidere, hvilken afdragsrate, der kan accepteres.

FOGEDSAG

 

Advokatfirmaet Energi & Miljø udarbejder fogedrekvisition, undersøger de af Forsyningen oplyste aktiver og møder i fogedretten på vegne af Forsyningen. Der indgås typisk betalingsaftale og gøres udlæg for fordringen i skyldners eventelle aktiver, f.eks. hus, bil, indbo, tilgodehavender mv.

AFSLUTNING

 

Advokatfirmaet Energi & Miljø orienterer Forsyningen om fogedforretningens resultat og det eventuelle videre forløb, herunder f.eks. sikringsakter og betalingsaftale.

Sagen lukkes.

Forsyningen kan senere vende tilbage med ønske om tvangsauktion eller fornyet fogedrekvisition – hvis restancen er vokset eller skyldner under første møde afgav insolvenserklæring.

Pris og betaling

Vi tager følgende faste priser:

Hvis modparten protesterer mod kravet:

Tilbud på pris i henhold til særskilt aftale

Ovenstående priser forudsætter, at vi modtager minimum 10 sager ad gangen, ellers gælder nedenstående timepriser:

Timepriser pr. 1. januar 2021

Partner: 2.400-2.850 kr.
Advokat: 1.900 kr.
Advokatfuldmægtig: 1.350-1.450 kr.

Timepriserne afspejler, at opgaverne bliver løst på basis af specialistviden, samtidig med at vi driver vores virksomhed med en jysk omkostningsbevisthed.

Vores honorar fastsættes med udgangspunkt i vores timepriser med mulighed for forhøjelse eller nedsættelse af honoraret ud fra værdien af den pågældende ydelse for klienten.

Når vi påbegynder en opgave, vil klienten, i det omfang det er muligt, blive oplyst om honorarets størrelse. Hvis opgavens karakter ikke gør det muligt for os at oplyse honorarets størrelse, vil de timepriser, der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold oplyses klienten altid om honorarets størrelse, inden arbejdet påbegyndes. Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse med opgaven, herunder gebyrer, rejseomkostninger, forplejning og væsentlige kopieringsomkostninger.

Fakturering

Vi fakturerer som udgangspunkt i forbindelse med afslutningen af den pågældende sag. I sager af længerevarende karakter samt i faste, større klientforhold faktureres kvartalsvis.

Ved afregning fremsendes sagens time/sagsudskrift samt faktura pr. mail, medmindre denne skal sendes elektronisk. Afregningsmailen sendes direkte til sagens kontaktperson. Vi ønsker med denne afregningsform at skabe mere gennemsigtighed i sagsarbejdet, således at vores klienter får et klart indblik i sagens omfang og forbrug af tid.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientmidler

Alle midler, som klienter betror Advokatfirmaet Energi & Miljø, behandles efter Advokatsamfundets regler for klientkonti – klientkontovedtægten. Klientmidlerne indsættes og forrentes efter gældende regler hos vores bankforbindelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte en af os

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.